PostHeaderIcon  Odjazdy do Zawiercia   POBIERZ NA KOMPUTER

MIEJSCOWOŚCI PONIEDZIAŁEK  -  PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA
DOBRAKÓW 6:38ż  8:49ż  12:17ż  14:41ż 
DZWONOWICE 4:40ż,s 6:55ż 9:35gu 12:40gu,ż,s  15:15gu 17:09s 20:45gu,ż,s 4:40ż,s 6:55gu 9:35gu  12:40 gu,ż,s 17:10s  20:45ż,s 4:40ż,s 9:35gu 12:40gu,ż,s 17:10s 20:45 ż,s
DZWONO - SIERBOWICE 4:48ż,s   6:50ż,s 10:30ż 12:57ż,s 
GIEBŁO WIEŚ 5:01ż,s  7:17ż,s 9:41 12:54ż,s 15:26 17:21s 21:16ż,s 5:01ż,s 7:10 9:50 12:55ż,s 17:20s 21:15ż,s 5:01ż,s 9:50 12:55ż,s 17:20s 21:15ż,s
GIEBŁO KOLONIA 4:52ż,s 5:07ż  7:08ż  7:12ż  9:46   10:50ż 12:55s  13:14ż 15:25  17:18s  19:00 20:56ż,s  4:50ż,s  7:08 9:45  12:55ż,s 16:26 17:16s 19:00 20:55ż  4:50ż,s 7:06 9:00 9:45 12:55ż,s 16:26 17:16s 19:00 20:55ż 
GULZÓW 5:00ż,s  7:16  9:40  12:53ż,s  15:25
     21:15ż,s
4:52ż,s  7:05ż  9:46ż 12:09ż,s  20:50ż,s 4:52ż,s   9:46ż 12:50ż,s  20:50ż,s
JEZIOROWICE 6:29  8:40  12:14  14:23
KIDÓW 4:22ż,s  6:40ż,s  9:20gu,ż 12:23gu,ż,s 15:03gu 17:03s 20:23gu,ż,s 4:22ż,s 6:42gu 9:17gu 12:22gu,ż,s 17:02s 20:22ż,s   4:22ż,s 9:17gu 12:22gu,ż,s 17:02s 20:22ż,s
KIEŁKOWICE 5:12ż,s  7:13ż,s  10:55ż  13:17ż,s 
KLESZCZOWA 4:36ż,s 5:46ż  6:41s  6:43ż  7:46 8:41 9:02 9:56 10:56 12:27ż 12:31ż 14:01 14:47 15:26 16:07 18:41 20:41ż,s 4:36ż,s 7:46 10:56  12:51ż,s 16:07 18:41 20:41ż,s 4:36ż,s 6:46 8:41 10:58 12:51ż,s 16:06 18:41 20:41ż,s
KOCIKOWA  6:12  7:05ż,s  8:11  9:02  10:16  11:13 12:50  14:22 15:50   16:23 18:52 20:55ż,s 8:07  11:12 13:08ż,s  16:23 18:52 20:56ż,s 7:07 9:02 11:12 13:08ż,s 16:23 18:52 20:56ż,s 
KOCIKOWA WIEŚ 4:52ż,s 7:07ż,s 9:17ż 12:45ż 4:52ż,s 4:52ż,s
MOKRUS 5:04ż,s  7:05ż,s  10:46ż 13:09ż,s 4:57ż,s  7:10ż  9:50ż 12:55ż,s  20:55ż,s 4:57ż,s  9:50ż  12:55ż,s 20:55ż,s
OGRODZIENIEC 4:57ż,s 5:00ż,s 5:17ż,s 6:22ż  7:18ż,s  7:22ż,s  7:27ż,s  8:18 9:13  9:32ż 10:00  10:27 10:59ż  11:22ż  12:54ż  12:56ż,s 13:05ż,s 13:23ż  14:32  15:05ż 15:36 16:00 16:33 17:28s 18:58  21:05ż,s 21:07ż,s 4:59ż,s 5:00ż,s  7:22  8:18  10:00 11:22 13:05ż,s 13:20ż,s 16:33 17:28s 19:00 21:05ż,s 21:07ż,s 4:59ż,s  5:00ż,s  7:13 9:10 10:00 11:22 13:05ż,s 13:20ż,s 16:33 17:28s 19:00  21:05ż,s 21:07ż,s
OTOLA 6:33ż  8:45ż  12:15ż  14:38ż
PILICA 4:45ż,g,s 4:46,sż 6:08ż 7:02k,ż  7:03s  7:05g,ż  8:04  8:58 9:10k,ż  9:40gu 10:13  11:10 12:36k,ż  12:43  12:50gu,ż,s  14:18 14:53ż 15:20gu  15:46  16:20 17:12s 18:48 20:50gu,ż,s 20:53ż,s 4:45ż,s 4:46ż,s 7:05gu 8:04 9:40gu 11:10 12:50gu,ż,s 13:06ż 16:20 17:12s  18:48 20:50gu,ż,s 20:53ż,s 4:45ż,s 4:46ż,s 7:00 8:57 9:40gu 11:10 12:50gu,ż,s 13:06ż 16:20 17:12s 18:48 20:50gu,ż,s 20:53ż,s
PODZAMCZE 4:55ż,s 5:15ż,s 6:20ż  7:16ż  7:20ż,s  7:25ż  8:16 9:12  9:30ż 9:58  10:25 10:57ż  11:20ż  12:52ż  12:54ż,s 13:02ż 13:20ż,s  14:30  15:02ż 15:33 15:57 16:30 17:25s 18:56  21:02ż,s 21:05ż,s 4:56ż,s   7:20  8:16  9:57 11:20 13:03ż,s 13:18ż 16:30 17:26s 18:57 21:02ż,s 21:05ż,s 4:57ż,s  7:10 9:07 9:58 11:20 13:03ż,s 13:18ż 16:30 17:26s 18:58  21:03ż,s 21:05ż,s
PRZYŁUBSKO 5:00ż,s  7:00ż,s  10:40ż 13:04ż,s
ROKITNO 6:25ż  8:40ż  12:10ż  14:30ż
SIAMOCZYCE 4:56ż,s  7:07ż,s  10:37ż 13:02ż,s
SIERBBOWICE 4:35ż,s  6:50ż,s  9:30gu 12:35gu,ż,s 15:09gu 16:50s 20:30gu,ż,s 4:35ż,s 6:50gu 9:30gu 12:35gu,ż,s 16:50s 20:33ż,s  4:32ż,s 9:30gu 12:35gu,ż,s 16:50s 20:33ż,s
SŁAWNIÓW 4:40ż,s 5:58ż  6:53s  8:00  8:50 9:02ż 10:10 11:04 12:30ż  12:39ż 14:09 14:50ż  15:42  16:15 18:45 20:47ż,s 4:40ż,s  8:00 11:04 13:00 16:15 18:45 20:47ż,s 4:40ż,s 6:56 8:52 11:04 13:00 16:15 18:45 20:47ż,s
SOLCA 4:20ż,s  6:35ż,s  9:15gu 12:20gu,ż,s 15:00gu 17:00s 20:20gu,ż,s 4:20ż,s 9:15gu 12:20gu,ż,s 17:00s 20:20ż,s 4:20ż,s 9:15gu 12:20gu,ż,s 17:00s 20:20ż,s
SZYCE 4:30ż,s  6:45s  9:25gu 12:30gu,ż,s 15:06gu 16:55s 20:26gu,ż,s 4:30ż,s 6:45gu 9:25gu 12:30gu,ż,s 16:55s 20:28ż,s 4:30ż,s 9:25gu 12:30gu,ż,s 16:55s 20:28ż,s
SZYPOWICE 4:53ż,s 6:55ż,s  10:35ż  13:00ż,s
WIERBKA ZAKŁAD 5:52ż 6:47  7:56  8:45 10:04 11:00 12:35ż 14:07 15:35 16:11 18:43 20:43ż,s  7:56 11:00 12:56ż 16:11 18:43 20:43ż,s 6:50 8:44 11:00 12:56ż 16:11 18:43 20:43ż,s
WIERZBICA 6:41ż  8:52ż  12:20ż  14:43ż
WOLA LIBERTOWSKA 4:34ż,s 5:44ż  6:44  7:44  8:39 9:54 10:54 12:29ż 13:59 15:19 16:04 18:39 20:39ż,s 4:32ż,s 7:42 10:52 12:47ż 16:02 18:41 20:41ż,s 4:32ż,s 6:42 8:37 10:52 12:47ż 16:03 18:37 20:37ż,s
ŻARNOWIEC 4:30ż,s 5:40ż  6:35  7:40  8:35 9:50 10:50 12:25ż 13:55 15:20 16:00 18:35 20:35ż,s 4:30ż,s 7:40 10:50 12:45ż 16:00 18:35 20:35ż,s 4:30ż,s 6:40ż 8:35 10:50 12:45ż 16:00 18:35 20:35ż,s
g   - kurs przez Giebło  
gu - kurs przez Gulzów
k   -
kurs przez Kiełkowice  
s   - kurs przez Szpital - Żeromski
ż   - kurs przez Żabki  
 
LICZNIK ODWIEDZIN
PRZYDATNE LINKI

***


***

SALA BANKIETOWA***