Gonpol

EM-Karta

Zasady korzystania z EM-kart

 • Firma "GONPOL" na przestrzeni miesięca października 2010 roku wprowadziło EM-karty dla pasażerów. Karta wyrabiana jest jednorazowo i właściwie przechowywana może służyć bardzo długo.
 • EM-karta to elektroniczna, zbliżeniowa karta pozwalająca na zarejestrowanie każdego przejazdu pasażera. Uważamy, że w ten sposób uzyskane informacje o przejazdach pasażerów pozwolą nam na skonstruowanie rozkładu jazdy bardziej dostosowanego do potrzeb naszych klientów.
  • Jednorazowy  koszt wydania EM-karty wynosi 10 zł 
  • W razie zagubienia lub zniszczenia karty, kolejną wydajemy po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł.
  • W wypadku rezygnacji z usługi, po zwrocie karty,  kwota 10 zł zostanie zwrócona.
 • EM-karta ważna jest łącznie z biletem papierowym (paragonem fiskalnym dokumentującym odprowadzenie podatku VAT). Utracenie jednego z tych dokumentów uniemożliwia korzystanie z usługi, z tym że:
  • Jeżeli utracona jest EM-karta, to po okazaniu paragonu fiskalnego i uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł wydajemy następną kartę
  • Jeżeli utracony został paragon fiskalny, w myśl przepisów zawartych w Prawie Przewozowym, duplikatów biletów nie można wydać.
 • Zwrotów biletów miesięcznych dokonujemy po okazaniu paragonu fiskalnego i karty.
 • Pasażer korzystający z biletu miesięcznego z EM-kartą, uprawniony jest do nielimitowanych przejazdów tam i z powrotem we wszystkie dni miesiąca.
 • Przy korzystaniu z przejazdów na podstawie biletów miesięcznych ulgowych nadal obowiązuje posiadanie przy sobie dokumentu uprawniającego do ulgi.
 • Jeżeli w momencie odczytu karty w bileterce ukaże się komunikat BŁĄD ODCZYTU EM-karty oznacza to, że karta została przyłożona do czytnika zbyt krótko. W takim przypadku należy kartę ponownie przyłożyć i przytrzymać ją na czas około 2 sekund.
 • Jeżeli na bileterce pokaże się komunikat NIEWŁAŚCIWA TRASA oznacza to, że EM-karta nie obejmuje przystanku lub całej trasy, z której pasażer chce skorzystać w momencie wejścia do autobusu. Należy okazać paragon fiskalny, aby potwierdzić ważność biletu, a w drugiej kolejności prosimy problem zgłosić kierowcy celem jego wyjaśnienia i wprowadzenia bezpłatnej korekty trasy zapisanej w EM-karcie.
 • Jeżeli na bileterce pojawi się komunikat KARTA ZASTRZEŻONA oznacza to, że możliwość korzystania z EM-karty została zablokowana na skutek zgłoszenia przez właściciela jej zagubienia lub kradzieży – kierowca ma prawo zatrzymać taką kartę do wyjaśnienia.
 • Jeżeli pasażer chce korzystać z przejazdów na podstawie EM-karty do przystanku położonego w pobliżu miejsca zamieszkania, ale przy innej trasie musi ten fakt zgłosić przy zakupie biletu, aby zdefiniować i zapisać w EM-karcie trasy, z których chce korzystać.