Gonpol

Usługi geodezyjne

  • PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
  • WZNOWIENIA GRANIC
  • ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
  • MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
  • POMIARY POWYKONAWCZE
  • TYCZENIA BUDYNKÓW
  • POMOC W SPRAWACH TRUDNYCH

Sprawnie, tanio, solidnie.

TEL:  693 - 333 -199